Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Vítáme Vás na webových stránkách společností STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s.
Jsme ryze českými společnostmi, zabývajícími se zejména vývojem softwaru a poradenstvím.

Naší doménou jsou řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a tomu odpovídá i struktura dosavadních klientů, která jde od individuálních uživatelů, přes společnosti všech velikostí až po veřejnou a státní správu.

V řešeních, na kterých se podílíme, dokážou obě naše společnosti vystupovat jako jednotný celek (zejména tam, kde zákazník požaduje komplexní řešení) i každá zvlášť (například tam, kde si chce zákazník část řešení pokrýt jiným způsobem). Mateřská společnost STYRAX, a.s. se přitom zpravidla zaměřuje více na IT část dodávky a dceřiná společnost STYRAX Consulting, a.s. poskytuje poradenství a analýzy s využitím branžového know-how konzultantů.

Společnosti

logo styrax

Motto: Pomůžeme Vám poznat všechny tváře Vašich informací

Mise

 • poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti IS/IT
 • budovat dobrou pověst firmy
 • efektivně ovládat moderní technologie a metody
 • vytvářet motivující firemní kulturu

Akciová společnost STYRAX, a.s. byla založena v lednu roku 2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10465. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč. Společnost se orientuje především na vývoj a implementaci informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb.

Pracovníky STYRAX, a.s. jsou špičkoví specialisté, kteří se již v minulosti úspěšně podíleli na rozsáhlých projektech, zejména v oblasti finančního a kapitálového trhu.

Krédem společnosti STYRAX, a.s. je poskytovat svým zákazníkům špičkové služby v oblasti IT a svou pružností a efektivitou přispět k plnění jejich cílů a strategií.

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. Pravidelně probíhají úspěšné recertifikace na aktuální verze norem.

logo styrax

Motto: Nejste v tom sami

Mise

 • pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost
 • budovat dobrou pověst firmy
 • být nositelem myšlenkového pokroku
 • vytvářet motivující firemní kulturu

STYRAX Consulting, a.s. je poradenskou společností, která disponuje konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu, řízení projektů, návrhů informačních systémů a dalších specifických oblastí.

Naše společnost se zaměřuje především na poskytování poradenství zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením, státní a veřejné správě.

Společnost STYRAX Consulting, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost softwarové společnosti STYRAX, a.s.

zpět nahoru

Partneři

 • logo partnera

  S cílem nabídnout našim zákazníkům širší možnosti volby databázové platformy při zachování plné komerční podpory, navázal STYRAX, a.s. spolupráci se společností EnterpriseDB, poskytovatelem produktů a služeb založených na pokročilé open source databázi PostgreSQL. STYRAX, a.s. se stal partnerem EnterpriseDB, což mu umožňuje poskytovat profesionální služby vývoje, dodávky, správy a podpory řešení na bázi produktů EnterpiseDB, které umožňují významné snížení nákladů na provoz databázových systémů. Bližší informace o společnosti EnterpriseDB lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.enterprisedb.com
 • logo partnera

  S cílem realizace společných řešení pro Slovenský kapitálový trh, spolupracuje STYRAX, a.s. dlouhodobě se společností DATAROAD s.r.o. Společně obě společnosti úspěšně poskytují služby návrhu, realizace, implementace, testování a podpory provozu velkých informačních systémů v segmentu kapitálového trhu na Slovensku.

  www.dataroad.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se softwarovou společností CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o. - dnes FINAMIS s.r.o. Předmětem spolupráce je uvádění produktu AMS (Asset Management Suite) na trh v České republice. Bližší informace o společnosti FINAMIS s.r.o. a produktu AMS lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.finamis.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou LBMS, s.r.o. na projektech v oblasti analýzy procesů a procesního řízení. Bližší informace o společnosti LBMS, s.r.o. lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.lbms.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se v roce 2014 stala silver partnerem společnosti Microsoft s kompetencí Application Development. Bližší infromace o společnosti Microsoft lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.microsoft.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se dohodla na strategickém partnerství se společností STABILIT Informatik AG. Spolupráce je zaměřená na realizaci společných projektů pro finanční trhy především ve Švýcarsku a v České republice. Bližší informace o společnosti STABILIT Informatik AG lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.stabilit.ch
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. využívá zázemí Technologického centra v Písku, kde se nachází naše pobočka v tomto městě.

  tcpisek.cz
zpět nahoru

Certifikáty

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2010 proběhla úspěšná recertifikace na aktuální verze norem.

Na jaře roku 2011 získala naše společnost další certifikáty, a to ISO/IEC20000-1 v oblasti poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů a ISO/IEC 27001:2006 v oblasti vývoj, implementace a údržba informačních systémů, poskytování konzultačních a analytických služeb a vedení projektů.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 14001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které umožňují organizaci vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle zahrnující požadavky vyplývající z právních předpisů, případně dalších souvisejících požadavků a rovněž informace o významných environmentálních aspektech. To se týká aspektů, které organizace identifikovala a může je řídit, a rovněž těch, na které má vliv.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 21500:2012

  Tato mezinárodní norma reprezentuje pravidla pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé složitosti, délky trvání a prostředí, rovněž různého druhu produktu nebo procesu. Předpokládá určité přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt. Norma není pokynem pro management projektu jako takový, ale dává návod pro jakost procesů v managementu projektu. Rozvíjí a doplňuje normu ISO 9000, resp. 9001 o specifikace typické pro projekty.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 9001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

  Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

 • certifikát

  ISO/IEC 20000-1:2011

  Tato mezinárodní norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod v tzv. knihovně ITIL. Hlavním cílem této normy je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i naše klienty.

  Zavedením tohoto standardu je organizace lépe schopna zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i pro své zákazníky.

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí"

 • certifikát

  OHSAS 18001:2007

  Norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, umožňující organizaci jejich respektováním řídit rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost. Lze ji zavést v těch organizacích, které chtějí vytvořit systém managementu BOZP k odstranění nebo minimalizaci rizik vůči zaměstnancům, resp. dalším zainteresovaným stranám, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojeným s činností organizace a rovněž chtějí tento systém udržovat a dále zlepšovat.

 • certifikát

  Certifikát eSpisovny

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Elektronická spisovna (eSpisovna), které shledalo shodu eSpisovny s odpovídajícími paragrafy Archivního zákona a Národním standardem pro systémy elektronické spisové služby.

 • certifikát

  Certifikát ZEA

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Zabezpečený Elektronický Archiv (ZEA) a deklaruje, že ZEA splňuje určující požadavky Archivního zákona, Národního standardu pro systémy elektronické spisové služby a je vytvořen podle požadavků mezinárodní pracovní skupiny LTANS.

zpět nahoru

Kariéra

V současné době nabízíme zaměstnání pro tuto pozici:

 • DB administrátor

  hledáme vhodného kandidáta na pozici databázový administrátor.

  Osobnostní předpoklady a dovednosti:

  • znalost administrace Oracle DB nebo MS SQLServer
  • znalost administrace PostgreSQL a dalších DB systémů výhodou
  • znalost PL / SQL nebo T-SQL
  • komunikační znalost anglického jazyka

  Náplň práce:

  • odpovědnost za zajištění spolehlivého a bezpečného chodu databázových systémů ve vývojových a zákaznických prostředích
  • instalace, konfigurace a upgrade databázových systémů
  • tvorba a realizace migrací databází
  • databázová podpora
  • monitoring a ladění

  Nabízíme:

  • zajímavou práci v příjemném kolektivu
  • odborné a jazykové vzdělávání
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 100 Kč
  • příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvek na sport/kulturu
  • pracovní notebook
  • mobilní telefon i pro soukromé použití
  • nápoje na pracovišti (káva, čaj)
  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Vývojář / programátor

  Pro pobočky Brno, Písek, Strakonice, Vimperk hledáme vhodné kandidáty na pozici vývojáře/programátora pro platformy Java, .NET a pro vývoj mobilních aplikací. Úspěšný kandidát může být jak senior developer, tak junior programátor s chutí pro profesní rozvoj a získání zkušeností.

  Pro pobočky Brno, Písek, Strakonice, Vimperk hledáme vhodné kandidáty na pozici vývojáře/programátora pro platformy Java, .NET a pro vývoj mobilních aplikací. Úspěšný kandidát může být jak senior developer, tak junior programátor s chutí pro profesní rozvoj a získání zkušeností.

  Pro vývoj v Java využíváme především:

  • Enterprise Java technologie
  • aplikační servery jako JBoss, Glassfish
  • objektový přístup k DB pomocí JPA, Hibernate
  • standardy SQL, XML, SOAP, WSDL
  • JSF, JavaScript, JSON, AJAX

  Pro vývoj v .NET využíváme především:

  • C#, ASP.NET, ASP MVC
  • WCF, LINQ
  • standardy SQL, XML, SOAP, WSDL
  • JavaScript, JSON, AJAX

  Mobilní aplikace:

  • realizujeme na všech třech hlavních platformách – iOS, Android, Windows Phone
  • vývoj specificky pro danou platformu
  • vývoj univerzálně na bázi HTML5

  Nabízíme:

  • zajímavou práci v příjemném kolektivu
  • odborné a jazykové vzdělávání
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 100 Kč
  • příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvek na sport/kulturu
  • pracovní notebook
  • mobilní telefon i pro soukromé použití
  • nápoje na pracovišti (káva, čaj)

  Náplň práce:

  • vývoj nových rozsáhlých informačních systémů
  • vývoj webových aplikací
  • rozvoj a údržba stávajících systémů
  • vývoj mobilních aplikací pro iOS, Android, Windows Phone
  • spolupráce při ladění a testování systémů
  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

zpět nahoru

Aktuality

 • Program vzdělávání zaměstnanců ve společnosti STYRAX, a.s.

  20. prosince 2017

  Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004831
  Operační program Zaměstnanost, výzva č. 043
  Příjemce: STYRAX, a.s.
  Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019
  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti STYRAX, a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 • Úspěšné dokončení projektu Analýza pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a prediabetes pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

  30. září 2017

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila projekt Analýza pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a prediabetes pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  Výsledky analýzy přináší podrobnější pohled na chronicky nemocné diabetiky 2. typu a prediabetiky za účelem vypracování cílené intervence programů péče o chronicky nemocné. Vyvinuté algoritmy umožňují z dat vykázané zdravotní péče nejen identifikovat pacienty, které již onemocněním trpí, ale i osoby, které mají výrazně zvýšenou pravděpodobnost, že u nich bude v nejbližším období tato nemoc diagnostikována.

 • Zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje informačního systému AP CMU

  24. srpna 2017

  Společnost STYRAX, a.s. ve spolupráci se společností Solitea Business Solutions s.r.o. uspěla ve veřejné zakázce „Zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje informačního systému AP CMU".

 • Mobilní aplikace pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE)

  17. červenec 2017

  Společnost STYRAX, a.s. vyvinula pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. mobilní aplikaci mPXE. Tato aplikace nabízí aktuální data z obchodování s elektřinou a zemním plynem na burzovní platformě POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. V on-line režimu je napojena na obchodní systém a dovoluje sledovat aktuální nejlepší prodejní a nákupní cenu a uzavřené obchody. Uživatel má možnost výběru kontraktů, jež chce sledovat, a rovněž nastavení podmínek pro upozornění při změně ceny. K dispozici jsou grafy vývoje cen. Aplikace rovněž nabízí sledování aukcí elektřiny a zemního plynu pro koncové zákazníky, včetně on-line sledování právě probíhající aukce. Navíc umožňuje modelovat vývoj ceny, jaké by spotřebitel patrně dosáhl, kdyby se aukce účastnil. Aplikace dále přináší základní informace a novinky z burzy. Aplikaci je možné si zdarma stáhnout v App Store a Google Play.

 • Úspěšné dokončení projektu Analýza pro vyhodnocování ekonomicko-medicínských ukazatelů poskytovatelů ZS pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

  28. duben 2017

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila projekt Analýza pro vyhodnocování ekonomicko-medicínských ukazatelů poskytovatelů ZS pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  Analýza ekonomicko-medicínských ukazatelů je vhodná zejména pro vyjednávání s poskytovateli zdravotních služeb, nastavení motivačních mechanismů v rámci systémů řízené péče a jako podstatný podklad pro formování smluvní politiky zdravotní pojišťovny. Výsledkem je ekonomický pohled na klinické procesy.

 • Integrovaný Centrální Informační Systém pro OZP

  22. března 2017

  Společnost STYRAX, a.s. ve spolupráci s WEBCOM, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na dodávku Integrovaného Centrálního Informačního Systému pro Oborovou zdravotní pojišťovnu.

 • Úspěšná migrace CDCP SR do evropského systému T2S

  7. února 2017

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. úspěšně přešel do celoevropského systému pro zúčtování obchodů s cennými papíry T2S. Tento krok byl spojen s přechodem na novou verzi systému IS CDCP T2S, který dodává společnost DATAROAD, a.s. ve spolupráci s naší společností STYRAX, a.s.

 • STYRAX Consulting expanduje do zahraničí

  15. ledna 2017

  STYRAX Consulting získal zakázku na rozsáhlou analýzu dat v největší soukromé zdravotní pojišťovně na Slovensku.

 • STYRAX, a.s. oslavil 10. let svého fungování

  15. června 2016

  STYRAX, a.s. v červnu 2016 oslavil 10. let poskytování služeb svým klientům.

 • STYRAX, a.s. dokončil implementaci informačního systému pro Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

  9. května 2016

  STYRAX, a.s. ve spolupráci se společností Dataroad, s.r.o. úspěšně dokončil implementaci hlavního informačního systému pro Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. jedná se o informační systém obsahující kompletní předmět činnosti centrálního depozitáře cenných papírů od evidence cenných papírů až po vypořádání obchodů s cennými papíry.

 • STYRAX, a.s. členem obchodní Komory pro státy Arabského zálivu

  26. května 2015

  STYRAX, a.s. se stal členem obchodní Komory pro státy Arabského zálivu. Více informací o této organizaci na adrese cgbc.cz

 • Nový web společnosti STYRAX, a.s.

  25. března 2015

  Společnosti STYRAX a STYRAX Consulting spustily v březnu 2015 tyto nové webové stránky, které jsou spojené i s úpravou firemního loga obou společností.

 • Rozšíření společnosti STYRAX, a.s.

  1. srpna 2014

  1. 8. 2014 otevřela společnost STYRAX, a.s. novou pobočku v Písku. Nová pobočka se nachází v prostorách Technologického centra Písek. Vzniklo takto další vývojářské pracoviště pro realizaci projektů naší společnosti.

 • Ukončení projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. prostřednictvím systematického a efektivního vzdělávání svých zaměstnanců"

  31. prosince 2012

  V souladu s plánem byl k 31.12.2012 ukončen projekt CZ.1.04/1.1.02/35.01384 - „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. prostřednictvím systematického a efektivního vzdělávání svých zaměstnanců“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Adaptibilita a konkurenceschopnost. Projekt v celkové schválené dotaci 1 655 928 Kč byl zahájen na počátku roku 2011 a umožnil společnosti STYRAX, a.s. prohloubení možností vzdělávání svých zaměstnanců.

  Na základě pozitivních zkušeností z projektu bude naše společnost pokračovat v obdobné formě vzdělávání svých zaměstnanců i v dalších letech.

 • Rozvoj IT řešení spol. STYRAX

  1. června 2012

  Společnost STYRAX, a.s. realizovala v rámci programu ICT a strategické služby – Výzvy III projekt "Rozvoj IT řešení spol. STYRAX" pod číselným označením 2.2 ITS03/357. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

zpět nahoru