Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

INRES

Napojení na Insolvenční rejstřík

Prověřte si své obchodní partnery

Nestal se některý z Vašich klientů či obchodních partnerů insolventem? Zjistěte to ještě před podpisem smlouvy či včas uplatněte svá práva. Porovnejte si celou databázi partnerů s Insolvenčním rejstříkem pomocí systému INRES.

Principy

INRES umožňuje strukturovaně a průběžně sledovat, zda se subjektem (obchodním partnerem, dodavatelem, klientem, apod.) není vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. Tím majitel systému INRES získá možnost kontroly a především možnost včasného uplatnění svých práv - přihlášení všech pohledávek vůči insolventnímu subjektu v zákonné lhůtě.

Vstupem do systému je databáze subjektů, identifikovaných parametry, dle kterých lze vyhledávat v Insolvenčním rejstříku (identifikační číslo právnické osoby, rodné číslo, příjmení a jméno fyzické osoby).

Výstupem porovnání databáze subjektů s Insolvenčním rejstříkem jsou elektronickou poštou rozesílané sestavy obsahující seznam insolventů, kteří jsou zároveň subjekty s finančními závazky vůči firmě. V sestavách je též vidět dynamika změn v průběhu insolvenčního řízení.

K výše uvedeným povinným údajům lze volitelně přidat ještě jeden další - uživatelský, který se objeví i ve výstupní sestavě. Takovým příznakem může být např. interní označení subjektu, výše dluhu apod.

Systém je jednoduše použitelný a snadná je i jeho instalace, správa a obsluha. Proces implementace lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

zpět nahoru

Výhody

Jednoduchost

 • porovná data z Vaší databáze s daty z Insolvenčního rejstříku
 • rychle a strukturovaně vyhledá požadovaná data v Insolvenčním rejstříku
 • automaticky aktualizuje data - pravidelně stahuje informace v definovaných časových intervalech
 • data z Insolvenčního rejstříku se ukládají do databáze zákazníka a lze s nimi dále pracovat
 • zajistí přístupnost Insolvenčního rejstříku i v případě nedostupnosti služby na webu Justice.cz

Uživatelská přívětivost

 • vyhledávání podle široké škály parametrů
 • webové rozhraní se snadnou obsluhou pro uživatelský přístup
 • výstupní sestavy ve volitelném formátu, možnost automatického odesílání emailem

Snadné nasazení

 • minimální nároky na administraci systému
 • možnost dalšího rozšíření dle praktických potřeb zákazníka
 • minimální technické požadavky na HW a SW vybavení
zpět nahoru

Technologie

Technické požadavky pro implementaci

 • Server s OS Win Server 2003 a vyšší s IIS, .NET Framework 2.0
 • MS SQL Server Standard nebo
  PostgreSQL – BSD licence
 • Počáteční prostor cca 10 GB, nároky rostou spolu s objemem dat v Insolvenčním rejstříku
 • Standardní připojení k internetu

Podporované prohlížeče

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari
 • Opera
 • Google Chrome
zpět nahoru

Standardy

Srovnání funkcionalit INRES a Insolvenčního rejstříku

Funkcionalita INRES Insolvenční rejstřík
Vyhledávání jednotlivých subjektů
Výběr skupiny subjektů dle zadaných filtrů
Porovnání celé databáze subjektů s Insolvenčním rejstříkem  
Automatické průběžné porovnávání  
Upozornění na změny stavů insolvenčních řízení  
Ukládání výsledků hledání do DB  
Volitelná struktura informací výstupních sestav  
Rozesílání výstupních sestav emailem  
Odkazy na dokumenty a další informace na webu  
Možnost práce offline  
     
zpět nahoru

Instalace

Systém se skládá z DB s kopií Insolvenčního rejstříku, modulu pro aktualizaci, modulu pro porovnání a webové aplikace pro prohlížení.

Technické požadavky pro integraci

 • Server s OS Win Server 2003 a vyšší s IIS, .NET Framework 2.0
 • MS SQL Server Standard nebo
  PostgreSQL – BSD licence
 • Počáteční prostor cca 10 GB, nároky rostou spolu s objemem dat v Insolvenčním rejstříku
 • Standardní připojení k internetu
zpět nahoru

Podpora

Individuální úpravy INRES

Na přání zákazníka je společnost STYRAX, a.s. schopna provádět rovněž modifikace a rozšíření funkcionalit INRES individuálně pro potřeby konkrétní společnosti.

zpět nahoru