Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Vítáme Vás na webových stránkách společností STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s.
Jsme ryze českými společnostmi, zabývajícími se zejména vývojem softwaru a poradenstvím.

Naší doménou jsou řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a tomu odpovídá i struktura dosavadních klientů, která jde od individuálních uživatelů, přes společnosti všech velikostí až po veřejnou a státní správu.

V řešeních, na kterých se podílíme, dokážou obě naše společnosti vystupovat jako jednotný celek (zejména tam, kde zákazník požaduje komplexní řešení) i každá zvlášť (například tam, kde si chce zákazník část řešení pokrýt jiným způsobem). Mateřská společnost STYRAX, a.s. se přitom zpravidla zaměřuje více na IT část dodávky a dceřiná společnost STYRAX Consulting, a.s. poskytuje poradenství a analýzy s využitím branžového know-how konzultantů.

Společnosti

logo styrax

Motto: Pomůžeme Vám poznat všechny tváře Vašich informací

Mise

 • poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti IS/IT
 • budovat dobrou pověst firmy
 • efektivně ovládat moderní technologie a metody
 • vytvářet motivující firemní kulturu

Akciová společnost STYRAX, a.s. byla založena v lednu roku 2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10465. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč. Společnost se orientuje především na vývoj a implementaci informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb.

Pracovníky STYRAX, a.s. jsou špičkoví specialisté, kteří se již v minulosti úspěšně podíleli na rozsáhlých projektech, zejména v oblasti finančního a kapitálového trhu.

Krédem společnosti STYRAX, a.s. je poskytovat svým zákazníkům špičkové služby v oblasti IT a svou pružností a efektivitou přispět k plnění jejich cílů a strategií.

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. Pravidelně probíhají úspěšné recertifikace na aktuální verze norem.

logo styrax

Motto: Nejste v tom sami

Mise

 • pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost
 • budovat dobrou pověst firmy
 • být nositelem myšlenkového pokroku
 • vytvářet motivující firemní kulturu

STYRAX Consulting, a.s. je poradenskou společností, která disponuje konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu, řízení projektů, návrhů informačních systémů a dalších specifických oblastí.

Naše společnost se zaměřuje především na poskytování poradenství zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením, státní a veřejné správě.

Společnost STYRAX Consulting, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost softwarové společnosti STYRAX, a.s.

zpět nahoru

Partneři

 • logo partnera

  S cílem nabídnout našim zákazníkům širší možnosti volby databázové platformy při zachování plné komerční podpory, navázal STYRAX, a.s. spolupráci se společností EnterpriseDB, poskytovatelem produktů a služeb založených na pokročilé open source databázi PostgreSQL. STYRAX, a.s. se stal partnerem EnterpriseDB, což mu umožňuje poskytovat profesionální služby vývoje, dodávky, správy a podpory řešení na bázi produktů EnterpiseDB, které umožňují významné snížení nákladů na provoz databázových systémů. Bližší informace o společnosti EnterpriseDB lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.enterprisedb.com
 • logo partnera

  S cílem realizace společných řešení pro Slovenský kapitálový trh, spolupracuje STYRAX, a.s. dlouhodobě se společností DATAROAD, a.s. Společně obě společnosti úspěšně poskytují služby návrhu, realizace, implementace, testování a podpory provozu velkých informačních systémů v segmentu kapitálového trhu na Slovensku.

  www.dataroad.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se softwarovou společností CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o. - dnes FINAMIS s.r.o. Předmětem spolupráce je uvádění produktu AMS (Asset Management Suite) na trh v České republice. Bližší informace o společnosti FINAMIS s.r.o. a produktu AMS lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.finamis.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou LBMS, s.r.o. na projektech v oblasti analýzy procesů a procesního řízení. Bližší informace o společnosti LBMS, s.r.o. lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.lbms.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se v roce 2014 stala silver partnerem společnosti Microsoft s kompetencí Application Development. Bližší infromace o společnosti Microsoft lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.microsoft.cz
 • logo partnera

  Společnost NEXPRO Communication s.r.o. nabízí zkušenosti v oblasti Market Intelligence, tedy s komplexním zpracováním informací, které vedou k ekonomickému rozvoji podnikatelských subjektů. Know how společnosti vychází ze čtyř navzájem provázaných odvětví – Business Development, ICT Development, Public Affairs a Krizového managementu. V současné chvíli se NEXPRO Communication kromě jiného intenzivně zabývá komerčním využitím průmyslového blockchainu a právě v této oblasti je i těžiště její spolupráce se STYRAX, a.s.

  www.nexpro.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se dohodla na strategickém partnerství se společností STABILIT Informatik AG. Spolupráce je zaměřená na realizaci společných projektů pro finanční trhy především ve Švýcarsku a v České republice. Bližší informace o společnosti STABILIT Informatik AG lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.stabilit.ch
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. využívá zázemí Technologického centra v Písku, kde se nachází naše pobočka v tomto městě.

  tcpisek.cz
zpět nahoru

Certifikáty

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2010 proběhla úspěšná recertifikace na aktuální verze norem.

Na jaře roku 2011 získala naše společnost další certifikáty, a to ISO/IEC20000-1 v oblasti poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů a ISO/IEC 27001:2006 v oblasti vývoj, implementace a údržba informačních systémů, poskytování konzultačních a analytických služeb a vedení projektů. V listopadu 2022 získala certifikát ISO/IEC 27001:2013 také společnost STYRAX Consulting, a.s.

V březnu roku 2021 jsme se stali držiteli prestižního mezinárodního ocenění AAA Platinum společnosti Bisnode, které je nezávislým ratingem firem s více než 112letou tradicí. Tento certifikát potvrzuje, že se řadíme mezi nejdůvěryhodnější firmy v České republice, protože již po dobu více než pěti let splňujeme nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Bisnode.

V srpnu 2021 jsme získali mezinárodní certifikát Top Rating. Hodnocení dle mezinárodní metodiky Dun & Bradstreet oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost naší společnosti.

 • certifikát

  Bisnode AAA Platinum

  Hodnocení AAA je nezávislým ratingem firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Společnost Bisnode je vedoucí evropský dodavatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Díky dlouhodobé finanční stabilitě naší společnosti jsme splnili velmi přísná kritéria pro udělení tohoto ocenění. Získáním certifikátu se tak naše společnost zařadila do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 14001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které umožňují organizaci vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle zahrnující požadavky vyplývající z právních předpisů, případně dalších souvisejících požadavků a rovněž informace o významných environmentálních aspektech. To se týká aspektů, které organizace identifikovala a může je řídit, a rovněž těch, na které má vliv.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 21500:2012

  Tato mezinárodní norma reprezentuje pravidla pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé složitosti, délky trvání a prostředí, rovněž různého druhu produktu nebo procesu. Předpokládá určité přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt. Norma není pokynem pro management projektu jako takový, ale dává návod pro jakost procesů v managementu projektu. Rozvíjí a doplňuje normu ISO 9000, resp. 9001 o specifikace typické pro projekty.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 9001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

  Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

 • certifikát

  Top Rating

  Mezinárodní certifikát Top Rating upozorňuje na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost oceněné společnosti a poukazuje na minimální rizikovost spolupráce s ní. Certifikát získají pouze firmy, které si udrží hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 1. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností a potvrzují její silnou pozici na trhu. Společnost D&B tímto dokládá, že obchod s naší společností je na minimální úrovni rizika a vystavený certifikát pak potvrzuje stabilitu hodnocení za uplynulý rok.

 • certifikát

  ISO 45001:2018

  ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001. Norma stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců.

  Norma poskytuje průmyslu i ostatním zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení systému řízení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat v organizacích výrobního charakteru i poskytujících služby, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí a jak jsou velké.

  Nový standard pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi na systémové úrovni.

 • certifikát

  ISO/IEC 20000-1:2011

  Tato mezinárodní norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod v tzv. knihovně ITIL. Hlavním cílem této normy je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i naše klienty.

  Zavedením tohoto standardu je organizace lépe schopna zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i pro své zákazníky.

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013 STYRAX, a.s.

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí".

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013 STYRAX Consulting, a.s.

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí".

 • certifikát

  Certifikát eSpisovny

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Elektronická spisovna (eSpisovna), které shledalo shodu eSpisovny s odpovídajícími paragrafy Archivního zákona a Národním standardem pro systémy elektronické spisové služby.

 • certifikát

  Certifikát ZEA

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Zabezpečený Elektronický Archiv (ZEA) a deklaruje, že ZEA splňuje určující požadavky Archivního zákona, Národního standardu pro systémy elektronické spisové služby a je vytvořen podle požadavků mezinárodní pracovní skupiny LTANS.

zpět nahoru

Kariéra

V současné době nabízíme zaměstnání pro tuto pozici:

zpět nahoru

Aktuality

 • Certifikát o kompenzaci CO2

  26. Dubna 2024

  Společnost CCS, jejíž karty na pohonné hmoty využíváme, nám jako účastníkovi programu Clean Advantage® zaslala roční certifikát Clean Advantage® za rok 2023 jako osvědčení o opatřeních, která jsme zavedli pro zmírnění uhlíkové stopy naší společnosti a důkazu společenské a ekologické zodpovědnosti společnosti STYRAX, a.s.

  CCS ve spolupráci s Greenprint LLC tímto certifikátem potvrzují, že společnost STYRAX, a.s. svou účastí v programu Clean Advantage v roce 2023 zmírnila uhlíkovou stopu svého vozového parku kompenzací až 7 267,62 kilogramů CO2.

  Princip kompenzace spočívá v tom, že za každý litr paliva zakoupeného prostřednictvím palivových karet CCS odhadne a vypočítá emise CO2 našeho vozového parku a naším jménem investuje do průmyslově certifikovaných projektů kompenzace emisí uhlíku na místní úrovni, v celé Evropě i ve světě, které jsou vybírány podle kritérií World Resources Institute (WRI).

  Jsme rádi, že se alespoň tímto způsobem můžeme podílet na řešení udržitelnější budoucnosti.

  Certifikat CSS Clean Advantage

 • Babybox 88

  19. Března 2024

  V pořadí již 88. babybox byl v sobotu 16. 3. 2024 otevřen v Ústavu pro péči o matku a dítě Praze v Podolí. Slavnostního otevření se účastnil zakladatel Ludvík Hess, který předání pojal jako narozeninový dárek pro ředitele ÚPMD doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., který slavil své 70. narozeniny.

  Díky babyboxům po celé České republice bylo již zachráněno 262 novorozenců. Jsme rádi, že STYRAX, a.s. i STYRAX Consulting, a.s. svým sponzoringem mohou být prospěšné a pomáhat tak matkám v nelehkých životních situacích anonymním způsobem odložit dítě a poskytnout mu okamžitou odbornou pomoc, péči a zajistit jim šanci na nový, lepší začátek.

 • Ocenění pro Auditorský portál

  11. listopadu 2023

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku 2023 za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů. Projekty ročníku 2023 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

  Vítězem v rámci programu ICT a sdílené služby se stala společnost FSG Finaudit, s.r.o. s projektem Auditorský portál v2.0, který pro ně ve společnosti STYRAX, a.s. vyvíjíme. Projekt automatizuje, digitalizuje a standardizuje celý proces finančního auditu a zajišťuje plnou digitalizaci procesů auditorských služeb.

  Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. 11. 2023 za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů a významných osobností podnikatelského prostředí v Martinickém paláci v Praze na Hradčanech.

 • Jsme stále adoptivními rodiči

  11. října 2023

  Již v roce 2019 jsme se stali hrdými adoptivními rodiči zvířat v pražské ZOO. Tehdy STYRAX, a.s. adoptoval lachtana jihoafrického a STYRAX Consulting, a.s. se stal adoptivním rodičem emu hnědého. Od té doby naši adopci pravidelně prodlužujeme a nejinak je tomu i v letošním roce. Aktualizované adopční certifikáty spolu s fotkami našich adoptivních zvířecích potomků si můžete zblízka prohlédnout při vaší další návštěvě pražské pobočky.

  Adopce zvířat v ZOO Praha je jednoduchý a milý způsob, jak udělat radost nejen sobě, ale i někomu dalšímu a alespoň něco málo přírodě vrátit.

 • CopySign - všechny podpisy při ruce

  29. srpna 2023

  Nedávno jsme dokončili zbrusu novou aplikaci CopySign pro iOS. Aplikace významně usnadňuje práci s podpisy do e-mailů, smsek a chatů. Princip je obdobný, jako u podpisů připravených ke vkládání v e-mailových klientech určených pro desktopy.

  Na rozdíl od nich ale není nutné podpisy ručně vytvářet, CopySign je sám vytvoří za uživatele na základě informací, které si předtím vyplnil do svého profilu. Vygenerované podpisy mohou být formální i neformální, podrobné nebo naopak krátké, upravit a uložit si jednotlivé varianty je možné přesně podle přání uživatele. Už žádné zdlouhavé vymýšlení a vypisování každého jednotlivého podpisu, stačí jen z aplikace zkopírovat a pak vložit do komunikace. CopySign je dostupný zde: https://apps.apple.com/cz/app/copysign/id6449222409?l=cs

 • Umístění v ročence TOP 100 ICT společností ČR 2023

  12. července 2023

  Již několik let se naše společnost STYRAX, a.s. účastní každoročně vyhlašované ankety TOP 100 ICT společností v České republice. Anketa TOP 100 je přehled firem, který mapuje trh ICT v České republice. Letos jsme se umístili na 75. místě, tedy opět o několik pozic lépe, než v předchozím ročníku, kde jsme obsadili 82 místo. Hlavním kritériem pro umístění společnosti v hlavním seznamu TOP 100 je její obrat za minulý rok, letošní postup v žebříčku tedy odráží obchodní úspěšnost naší firmy v uplynulém období a trvalý růst obratu.

  Anketu již 27 let vyhlašuje společnost Internet Info DG a.s. v rámci vydávání magazínu CIO Business World.

 • Zúčastnili jsme se 25. ročníku Konference ISSS

  1. června 2023

  Již pravidelně se zástupci naší společnosti účastní Konference ISSS, jejíž letošní jubilejní 25. ročník proběhl v polovině května opět v Hradci Králové za účasti významných hostů z řad politiků, zástupců státní správy a samosprávy i významných IT firem.

  Během dvoudenního trvání zaznělo 160 přednášek o směru digitalizace v Česku. Jedna z nich se uskutečnila i v naší režii, kdy v rámci bloku OZP za naši společnost přednášel Vladimír Šolc na téma ‚VITAKARTA aneb když data s inteligencí tančí‘ o výhodách využití AI ve zdravotním pojištění. Na společném stánku s OZP si bylo možné zároveň vyzkoušet námi vyvíjeného virtuálního asistenta. Zkrátka jsme měli možnost předvést, že na razantní nástup umělé inteligence jsme byli připraveni a umíme ji efektivně využívat.

 • Vítězství v EGOVERNMENT THE BEST 2022

  23. listopadu 2022

  Magazín Egovernment pořádá každoročně soutěž o nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy. Do letošního, již 17. ročníku, jsme ve spolupráci s Notářskou komorou ČR přihlásili projekt „Informační systém pro online zakládání společností“, který jsme pro tohoto klienta realizovali.

  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2022 proběhlo 21. 11. 2022 a ředitel společnosti STYRAX, a.s., Petr Ulč společně s prezidentem Notářské komory ČR Mgr. Radimem Neubauerem, na něm převzal ocenění za vítězný projekt v kategorii "Projekty s celorepublikovým dosahem".

  EGOVERNMENT THE BEST 2022

 • Organizační změna ve společnosti

  20. září 2022

  Od 1. 7. 2022 byl jmenován výkonným ředitelem STYRAX, a.s. Ing. Jiří Vonášek, který do této doby pracoval na pozici ředitele divize. Tato nová funkce byla zavedena z důvodu rozšíření obchodního portfolia a přípravy na další růst společnosti. Výkonný ředitel je zároveň zástupcem ředitele společnosti.

 • Nová aplikace vytvořená naší společností – Každý krok pomáhá

  15. září 2022

  Pro našeho dlouholetého klienta Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP), jsme nedávno dokončili novou verzi aplikace Každý krok pomáhá. Aplikace je zaměřena na podporu zdravého životního stylu, a to prostřednictvím nejpřirozenějšího a nejzdravějšího lidského pohybu, chůze. Je dostupná z webového prohlížeče nebo je možné si jí stáhnout do mobilního telefonu. Je přístupná pro každého, tedy i pro ty, kteří nejsou pojištěnci OZP. Základní funkcí aplikace je počítání ušlých kroků klienta, kdy bonusem pro pojištěnce OZP je možnost získávat za aktivitu a splněné výzvy kredity do aplikace VITAKARTA. Získané kredity lze následně využít při čerpání velkého množství benefitů na prevenci a podporu zdraví.

  Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto chvályhodného projektu a svým dílem přispět ke zvýšení zdravotní úrovně našich spoluobčanů.

 • Umístění v TOP 100 ICT společností ČR

  8. srpna 2022

  Naše společnost STYRAX, a.s. se již několik let pravidelně účastní každoročně vyhlašované ankety TOP 100 ICT společností v České republice. Anketa TOP 100 není soutěží, ale přehledem, jež mapuje ICT trh v České republice. V letošním přehledu jsme se umístili na 82. místě, tedy podstatně lépe, než v předchozích ročnících, kdy jsme obsadili 104, resp. 110 místo. Pro uveřejnění společnosti v hlavním seznamu TOP 100 je hlavním kritériem její obrat za minulý rok, postup v žebříčku tedy jen potvrzuje obchodní úspěšnost naší firmy a výrazný růst obratu.

  Anketu již 26 let vyhlašuje společnost Internet Info DG v rámci vydávání magazínu CIO Business World.

 • Křest knihy "Balkán. Ráj svobodného cestování" od Marka Audyho

  13. června 2022

  V rámci letošního ročníku Veletrhu knihy na pražském Výstavišti proběhl v sobotu 11. 6. křest knihy Marka Audyho "Balkán. Ráj svobodného cestování", která vznikla za významného přispění společnosti STYRAX, a.s. Kniha přibližuje krásy Balkánu a dobrodružství spojené s jejich objevováním. Desítky cest a stovky nečekaných situací jsou zkoncentrovány v napínavých cestopisných povídkách a doprovázeny více než 200 fotografiemi.

  Jsme hrdí na to, že jsme mohli tento projekt podpořit a dali tak příležitost vzniknout hodnotnému dílu s trvalou hodnotou.

  kniha_balkan.jpg

 • Analýza dat pro UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

  30. května 2022

  STYRAX Consulting, a.s. získal novou zakázku, a to dodání analytických služeb pro vyhodnocování detekce podvodů ve zdravotnictví. Cílem analýzy je poskytnutí uceleného pohledu na síť poskytovatelů zdravotních služeb zákazníka. K vypracování analýzy bude extenzivně využito prvků umělé inteligence.

  Získaná zakázka je další v řadě dokládající odbornost a profesionalitu našich konzultantů a schopnost efektivně využívat moderních technologických prostředků. Na této zakázce budeme spolupracovat s experty společnosti SAS Slovakia, s.r.o. včetně využití nástroje SAS Visual Investigator.

 • Účastnili jsme se Konference ISSS 2022

  17. května 2022

  V Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis proběhl letos už 24. ročník a opět s naší účastí. Hlavními letošními tématy byly elektronizace zdravotnictví, kyberbezpečnost, oblast eGovernmentu a mnohé další, o kterých debatovali čeští politici s odborníky na jedné z největších akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. V bloku přednášek o elektronizaci zdravotnictví v rámci prezentace "50 odstínů VITAKARTY" přiblížil Vladimír Šolc za STYRAX přínosy Digitálního modelu pojištěnce, produktu, který je vyvíjen pro OZP a který ukazuje expertízu našich odborníků v oblasti vytěžování dat a následné predikce zdravotních stavů pojištěnců.

 • Inzerce ve speciálu časopisu Computerworld - TOP IT Employers

  11. dubna 2022

  top-ie_c.png

  Na začátku měsíce vyšlo další číslo časopisu Computerwold včetně speciální tematické přílohy TOP IT Employers, kde kromě zajímavých textů z oblasti personalistiky najdete i náš inzerát jako IT zaměstnavatele.

  Stáhněte si PDF přílohu TOP IT Employers z Computerworldu 4/22 a třeba se vám změní pracovní život.

  Autor přílohy: Internet Info DG, a.s.

Archiv aktualit zpět nahoru