Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Vítáme Vás na webových stránkách společností STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s.
Jsme ryze českými společnostmi, zabývajícími se zejména vývojem softwaru a poradenstvím.

Naší doménou jsou řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a tomu odpovídá i struktura dosavadních klientů, která jde od individuálních uživatelů, přes společnosti všech velikostí až po veřejnou a státní správu.

V řešeních, na kterých se podílíme, dokážou obě naše společnosti vystupovat jako jednotný celek (zejména tam, kde zákazník požaduje komplexní řešení) i každá zvlášť (například tam, kde si chce zákazník část řešení pokrýt jiným způsobem). Mateřská společnost STYRAX, a.s. se přitom zpravidla zaměřuje více na IT část dodávky a dceřiná společnost STYRAX Consulting, a.s. poskytuje poradenství a analýzy s využitím branžového know-how konzultantů.

Společnosti

logo styrax

Motto: Pomůžeme Vám poznat všechny tváře Vašich informací

Mise

 • poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti IS/IT
 • budovat dobrou pověst firmy
 • efektivně ovládat moderní technologie a metody
 • vytvářet motivující firemní kulturu

Akciová společnost STYRAX, a.s. byla založena v lednu roku 2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10465. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč. Společnost se orientuje především na vývoj a implementaci informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb.

Pracovníky STYRAX, a.s. jsou špičkoví specialisté, kteří se již v minulosti úspěšně podíleli na rozsáhlých projektech, zejména v oblasti finančního a kapitálového trhu.

Krédem společnosti STYRAX, a.s. je poskytovat svým zákazníkům špičkové služby v oblasti IT a svou pružností a efektivitou přispět k plnění jejich cílů a strategií.

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. Pravidelně probíhají úspěšné recertifikace na aktuální verze norem.

logo styrax

Motto: Nejste v tom sami

Mise

 • pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost
 • budovat dobrou pověst firmy
 • být nositelem myšlenkového pokroku
 • vytvářet motivující firemní kulturu

STYRAX Consulting, a.s. je poradenskou společností, která disponuje konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu, řízení projektů, návrhů informačních systémů a dalších specifických oblastí.

Naše společnost se zaměřuje především na poskytování poradenství zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením, státní a veřejné správě.

Společnost STYRAX Consulting, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost softwarové společnosti STYRAX, a.s.

zpět nahoru

Partneři

 • logo partnera

  S cílem nabídnout našim zákazníkům širší možnosti volby databázové platformy při zachování plné komerční podpory, navázal STYRAX, a.s. spolupráci se společností EnterpriseDB, poskytovatelem produktů a služeb založených na pokročilé open source databázi PostgreSQL. STYRAX, a.s. se stal partnerem EnterpriseDB, což mu umožňuje poskytovat profesionální služby vývoje, dodávky, správy a podpory řešení na bázi produktů EnterpiseDB, které umožňují významné snížení nákladů na provoz databázových systémů. Bližší informace o společnosti EnterpriseDB lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.enterprisedb.com
 • logo partnera

  S cílem realizace společných řešení pro Slovenský kapitálový trh, spolupracuje STYRAX, a.s. dlouhodobě se společností DATAROAD, a.s. Společně obě společnosti úspěšně poskytují služby návrhu, realizace, implementace, testování a podpory provozu velkých informačních systémů v segmentu kapitálového trhu na Slovensku.

  www.dataroad.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se softwarovou společností CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o. - dnes FINAMIS s.r.o. Předmětem spolupráce je uvádění produktu AMS (Asset Management Suite) na trh v České republice. Bližší informace o společnosti FINAMIS s.r.o. a produktu AMS lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.finamis.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou LBMS, s.r.o. na projektech v oblasti analýzy procesů a procesního řízení. Bližší informace o společnosti LBMS, s.r.o. lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.lbms.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se v roce 2014 stala silver partnerem společnosti Microsoft s kompetencí Application Development. Bližší infromace o společnosti Microsoft lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.microsoft.cz
 • logo partnera

  Společnost NEXPRO Communication s.r.o. nabízí zkušenosti v oblasti Market Intelligence, tedy s komplexním zpracováním informací, které vedou k ekonomickému rozvoji podnikatelských subjektů. Know how společnosti vychází ze čtyř navzájem provázaných odvětví – Business Development, ICT Development, Public Affairs a Krizového managementu. V současné chvíli se NEXPRO Communication kromě jiného intenzivně zabývá komerčním využitím průmyslového blockchainu a právě v této oblasti je i těžiště její spolupráce se STYRAX, a.s.

  www.nexpro.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se dohodla na strategickém partnerství se společností STABILIT Informatik AG. Spolupráce je zaměřená na realizaci společných projektů pro finanční trhy především ve Švýcarsku a v České republice. Bližší informace o společnosti STABILIT Informatik AG lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.stabilit.ch
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. využívá zázemí Technologického centra v Písku, kde se nachází naše pobočka v tomto městě.

  tcpisek.cz
zpět nahoru

Certifikáty

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2010 proběhla úspěšná recertifikace na aktuální verze norem.

Na jaře roku 2011 získala naše společnost další certifikáty, a to ISO/IEC20000-1 v oblasti poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů a ISO/IEC 27001:2006 v oblasti vývoj, implementace a údržba informačních systémů, poskytování konzultačních a analytických služeb a vedení projektů. V listopadu 2022 získala certifikát ISO/IEC 27001:2013 také společnost STYRAX Consulting, a.s.

V březnu roku 2021 jsme se stali držiteli prestižního mezinárodního ocenění AAA Platinum společnosti Bisnode, které je nezávislým ratingem firem s více než 112letou tradicí. Tento certifikát potvrzuje, že se řadíme mezi nejdůvěryhodnější firmy v České republice, protože již po dobu více než pěti let splňujeme nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Bisnode.

V srpnu 2021 jsme získali mezinárodní certifikát Top Rating. Hodnocení dle mezinárodní metodiky Dun & Bradstreet oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost naší společnosti.

 • certifikát

  Bisnode AAA Platinum

  Hodnocení AAA je nezávislým ratingem firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Společnost Bisnode je vedoucí evropský dodavatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Díky dlouhodobé finanční stabilitě naší společnosti jsme splnili velmi přísná kritéria pro udělení tohoto ocenění. Získáním certifikátu se tak naše společnost zařadila do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 14001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které umožňují organizaci vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle zahrnující požadavky vyplývající z právních předpisů, případně dalších souvisejících požadavků a rovněž informace o významných environmentálních aspektech. To se týká aspektů, které organizace identifikovala a může je řídit, a rovněž těch, na které má vliv.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 21500:2012

  Tato mezinárodní norma reprezentuje pravidla pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé složitosti, délky trvání a prostředí, rovněž různého druhu produktu nebo procesu. Předpokládá určité přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt. Norma není pokynem pro management projektu jako takový, ale dává návod pro jakost procesů v managementu projektu. Rozvíjí a doplňuje normu ISO 9000, resp. 9001 o specifikace typické pro projekty.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 9001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

  Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

 • certifikát

  Top Rating

  Mezinárodní certifikát Top Rating upozorňuje na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost oceněné společnosti a poukazuje na minimální rizikovost spolupráce s ní. Certifikát získají pouze firmy, které si udrží hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 1. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností a potvrzují její silnou pozici na trhu. Společnost D&B tímto dokládá, že obchod s naší společností je na minimální úrovni rizika a vystavený certifikát pak potvrzuje stabilitu hodnocení za uplynulý rok.

 • certifikát

  ISO 45001:2018

  ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001. Norma stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců.

  Norma poskytuje průmyslu i ostatním zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení systému řízení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat v organizacích výrobního charakteru i poskytujících služby, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí a jak jsou velké.

  Nový standard pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi na systémové úrovni.

 • certifikát

  ISO/IEC 20000-1:2011

  Tato mezinárodní norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod v tzv. knihovně ITIL. Hlavním cílem této normy je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i naše klienty.

  Zavedením tohoto standardu je organizace lépe schopna zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i pro své zákazníky.

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013 STYRAX, a.s.

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí".

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013 STYRAX Consulting, a.s.

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí".

 • certifikát

  Certifikát eSpisovny

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Elektronická spisovna (eSpisovna), které shledalo shodu eSpisovny s odpovídajícími paragrafy Archivního zákona a Národním standardem pro systémy elektronické spisové služby.

 • certifikát

  Certifikát ZEA

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Zabezpečený Elektronický Archiv (ZEA) a deklaruje, že ZEA splňuje určující požadavky Archivního zákona, Národního standardu pro systémy elektronické spisové služby a je vytvořen podle požadavků mezinárodní pracovní skupiny LTANS.

zpět nahoru

Kariéra

V současné době nabízíme zaměstnání pro tuto pozici:

 • Přehled nabízených pozic ve speciálu TOP IT Employers

  Prostudujte si náš inzerát zaměstnavatele ve speciálu TOP IT Employers odborného časopisu Computerworld a připojte se k nám!

  Prohlédněte si náš inzerát zaměstnavatele ve speciálu TOP IT Employers odborného časopisu Computerworld a připojte se k nám!

  Autor přílohy: Internet Info DG, a.s.

 • Analytik

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich potřeby
  • Budete navrhovat řešení, modelovat
  • Budete používat principy objektově orientované analýzy
  • Budete zpracovávat zadání pro implementaci
  • Budete navrhovat API rozhraní
  • Budete koordinovat testování a release

  Potřebovat budete především:

  • Analytické a koncepční myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky, detailní analýza)
  • Dobrou znalost CASE nástrojů pro UML modelování – Enterprise Architect výhodou
  • Dobrou znalost práce s databází a jazykem SQL (MS SQL)
  • Znalost tvorby návrhů REST API rozhraní pomocí nástroje Swagger
  • Znalost tvorby návrhů SOAP API rozhraní, XSD, WSDL
  • Uplatníte vaše komunikační, prezentační a argumentační schopnosti
  • Uplatníte také vaše organizační a plánovací schopnosti
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, český jazyk ovládat plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 150,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Analytik / projektový manažer

  Pro pobočku v Praze hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika – projektového manažera na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete navrhovat API rozhraní
  • Budete komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich požadavky
  • Budete řídit vývojové práce v malém týmu
  • Budete koordinovat testování a release

  Potřebovat budete především:

  • Analytické a koncepční myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky, detailní analýza)
  • Dobrou znalost CASE nástrojů pro UML modelování – Enterprise Architect výhodou
  • Dobrou znalost práce s databází a jazykem SQL (MS SQL)
  • Znalost tvorby návrhů REST API rozhraní pomocí nástroje Swagger
  • Znalost tvorby návrhů SOAP API rozhraní, XSD, WSDL
  • Uplatníte vaše komunikační, prezentační a argumentační schopnosti
  • Uplatníte také vaše organizační a plánovací schopnosti
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 150,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Analytik / vývojář integračních platforem

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář integračních platforem.

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář integračních platforem.

  Osobnostní předpoklady a dovednosti

  • schopnost analytického a koncepčního myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky)
  • dobré komunikační schopnosti
  • výborná znalost Webservices - SOAP/XML, REST/JSON služeb
  • výborná znalost XSLT transformací
  • základní znalost SQL / NOSQL
  • základní znalost linuxových systémů
  • základní znalost JAVA / JAVA EE pro vývoj backendových systémů
  • základní znalost UML
  • výhodou znalost jazyka BPEL a BPM
  • velkou výhodou znalost integračních platforem založených na Spring Integration / Apache Camel (WSO2, FUSE, TALEND)

  Náplň práce

  • samostatná práce / práce v týmu na ucelených případech integrace - tzn. kompletní řešení jednotlivých případů integrací mezi systémy, od zjištění a zdokumentování as-is stavu po návrh řešení, jeho realizaci, testování (funkční, integrační, zátěžové) až po finální nasazení
  • návrhy datových orchestrací pomáhajících optimalizovat stávající řešení
  • návrhy integračních rozhraní (XSD, Swagger resp. OpenAPI)
  • komunikace s dodavateli dalších systémů zapojených do integrace
  • monitorování dodaných služeb a jejich optimalizace

  Nabízíme

  • zajímavou práci v příjemném kolektivu
  • různorodou práci, zajímavé projekty
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • odborné a jazykové vzdělávání
  • pružnou pracovní dobu
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 150,- Kč
  • příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvek na sport/kulturu (5 000,- Kč)
  • pracovní notebook
  • mobilní telefon s neomezeným voláním a data 10 GB i pro soukromé použití
  • zdarma nápoje na pracovišti (voda, káva, čaj)
  • cílové prémie za realizované projekty
  • odměny za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • podíl na výnosech z realizovaného osobního nápadu ve STYRAX Inkubátoru
  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Java vývojář/ka

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené i méně zkušené kandidáty a kandidátky na pozici Java vývojář-ka/programátor-ka na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené i méně zkušené kandidáty a kandidátky na pozici Java vývojář-ka/programátor-ka na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Na vývoji středních až velmi rozsáhlých informačních systémů a aplikací
  • Vytvářet aplikace pro on-premise i cloudová prostředí
  • Programovat business logiku, komunikace, rozhraní pro webové i mobilní aplikace
  • Vedle programování se podílet i na návrhu informačních systémů
  • Využívat principy bezpečného programování
  • Budete ladit a optimalizovat výsledný produkt a spolupracovat při jeho testování
  • Budete pracovat v rozvíjejícím se týmu s dalšími programátory, analytiky, testery a konzultanty

  Potřebovat budete především:

  • Znalost programování v Java Standard a Enterprise Edition
  • Zažité používání GIT a nástrojů pro sestavení aplikace (Maven nebo Gradle)
  • Zkušenost s objektovým přístupem k DB pomocí JPA (Hibernate)
  • Znalost práce se standardy SQL, XML, REST, SOAP
  • Analytické a logické myšlení
  • Aktivní přístup k týmové spolupráci

  Co dodat:

  • Výhodou budou zkušenosti s Docker, CI/CD, Agile/Scrum
  • Spoléhat budeme na Vaši odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici, ale nevyhýbáme se ani juniorům
  • Využijete Vaši znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, předpokládáme, že český jazyk ovládáte plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • V týmu zkušených vývojářů s velkým tahem na branku
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 150,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Programátor Frontend

  Pro pobočky Praha, Brno, Písek, Strakonice, Vimperk hledáme vhodné kandidáty na pozici programátora pro frontend.

  Pro pobočky Praha, Brno, Písek, Strakonice, Vimperk hledáme vhodné kandidáty na pozici programátora pro frontend.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji stávajících systémů
  • Budete vyvíjet nové webové i mobilní aplikace
  • Budete spolupracovat při ladění a testování systémů

  Potřebovat budete především:

  • Aktivní přístup k týmové spolupráci
  • Dobrou znalost JavaScript, React, REST
  • Znalost Redux, TypeScript, Webpack, Node.js
  • Upotřebíte Vaši znalost vývoje univerzálně na bázi HTML5, CSS

  Co dodat:

  • Spoléhat budeme na Vaši odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Využijete Vaši znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, předpokládáme, že český jazyk ovládáte plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 150,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Připojte se k nám

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

zpět nahoru

Aktuality

 • Vítězství v EGOVERNMENT THE BEST 2022

  23. listopadu 2022

  Magazín Egovernment pořádá každoročně soutěž o nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy. Do letošního, již 17. ročníku, jsme ve spolupráci s Notářskou komorou ČR přihlásili projekt „Informační systém pro online zakládání společností“, který jsme pro tohoto klienta realizovali.

  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2022 proběhlo 21. 11. 2022 a ředitel společnosti STYRAX, a.s., Petr Ulč společně s prezidentem Notářské komory ČR Mgr. Radimem Neubauerem, na něm převzal ocenění za vítězný projekt v kategorii "Projekty s celorepublikovým dosahem".

  EGOVERNMENT THE BEST 2022

 • Organizační změna ve společnosti

  20. září 2022

  Od 1. 7. 2022 byl jmenován výkonným ředitelem STYRAX, a.s. Ing. Jiří Vonášek, který do této doby pracoval na pozici ředitele divize. Tato nová funkce byla zavedena z důvodu rozšíření obchodního portfolia a přípravy na další růst společnosti. Výkonný ředitel je zároveň zástupcem ředitele společnosti.

 • Nová aplikace vytvořená naší společností – Každý krok pomáhá

  15. září 2022

  Pro našeho dlouholetého klienta Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP), jsme nedávno dokončili novou verzi aplikace Každý krok pomáhá. Aplikace je zaměřena na podporu zdravého životního stylu, a to prostřednictvím nejpřirozenějšího a nejzdravějšího lidského pohybu, chůze. Je dostupná z webového prohlížeče nebo je možné si jí stáhnout do mobilního telefonu. Je přístupná pro každého, tedy i pro ty, kteří nejsou pojištěnci OZP. Základní funkcí aplikace je počítání ušlých kroků klienta, kdy bonusem pro pojištěnce OZP je možnost získávat za aktivitu a splněné výzvy kredity do aplikace VITAKARTA. Získané kredity lze následně využít při čerpání velkého množství benefitů na prevenci a podporu zdraví.

  Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto chvályhodného projektu a svým dílem přispět ke zvýšení zdravotní úrovně našich spoluobčanů.

 • Umístění v TOP 100 ICT společností ČR

  8. srpna 2022

  Naše společnost STYRAX, a.s. se již několik let pravidelně účastní každoročně vyhlašované ankety TOP 100 ICT společností v České republice. Anketa TOP 100 není soutěží, ale přehledem, jež mapuje ICT trh v České republice. V letošním přehledu jsme se umístili na 82. místě, tedy podstatně lépe, než v předchozích ročnících, kdy jsme obsadili 104, resp. 110 místo. Pro uveřejnění společnosti v hlavním seznamu TOP 100 je hlavním kritériem její obrat za minulý rok, postup v žebříčku tedy jen potvrzuje obchodní úspěšnost naší firmy a výrazný růst obratu.

  Anketu již 26 let vyhlašuje společnost Internet Info DG v rámci vydávání magazínu CIO Business World.

 • Křest knihy "Balkán. Ráj svobodného cestování" od Marka Audyho

  13. června 2022

  V rámci letošního ročníku Veletrhu knihy na pražském Výstavišti proběhl v sobotu 11. 6. křest knihy Marka Audyho "Balkán. Ráj svobodného cestování", která vznikla za významného přispění společnosti STYRAX, a.s. Kniha přibližuje krásy Balkánu a dobrodružství spojené s jejich objevováním. Desítky cest a stovky nečekaných situací jsou zkoncentrovány v napínavých cestopisných povídkách a doprovázeny více než 200 fotografiemi.

  Jsme hrdí na to, že jsme mohli tento projekt podpořit a dali tak příležitost vzniknout hodnotnému dílu s trvalou hodnotou.

  kniha_balkan.jpg

 • Analýza dat pro UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

  30. května 2022

  STYRAX Consulting, a.s. získal novou zakázku, a to dodání analytických služeb pro vyhodnocování detekce podvodů ve zdravotnictví. Cílem analýzy je poskytnutí uceleného pohledu na síť poskytovatelů zdravotních služeb zákazníka. K vypracování analýzy bude extenzivně využito prvků umělé inteligence.

  Získaná zakázka je další v řadě dokládající odbornost a profesionalitu našich konzultantů a schopnost efektivně využívat moderních technologických prostředků. Na této zakázce budeme spolupracovat s experty společnosti SAS Slovakia, s.r.o. včetně využití nástroje SAS Visual Investigator.

 • Účastnili jsme se Konference ISSS 2022

  17. května 2022

  V Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis proběhl letos už 24. ročník a opět s naší účastí. Hlavními letošními tématy byly elektronizace zdravotnictví, kyberbezpečnost, oblast eGovernmentu a mnohé další, o kterých debatovali čeští politici s odborníky na jedné z největších akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. V bloku přednášek o elektronizaci zdravotnictví v rámci prezentace "50 odstínů VITAKARTY" přiblížil Vladimír Šolc za STYRAX přínosy Digitálního modelu pojištěnce, produktu, který je vyvíjen pro OZP a který ukazuje expertízu našich odborníků v oblasti vytěžování dat a následné predikce zdravotních stavů pojištěnců.

 • Inzerce ve speciálu časopisu Computerworld - TOP IT Employers

  11. dubna 2022

  top-ie_c.png

  Na začátku měsíce vyšlo další číslo časopisu Computerwold včetně speciální tematické přílohy TOP IT Employers, kde kromě zajímavých textů z oblasti personalistiky najdete i náš inzerát jako IT zaměstnavatele.

  Stáhněte si PDF přílohu TOP IT Employers z Computerworldu 4/22 a třeba se vám změní pracovní život.

  Autor přílohy: Internet Info DG, a.s.

Archiv aktualit zpět nahoru