Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Nabízíme jak hotová softwarová řešení,
tak i vývoj a implementaci softwarových
řešení na míru.

Rozsah služby je možné měnit po dohodě se zákazníkem k jeho maximální spokojenosti. V současné době je možné tuto službu poptávat jednou z níže uvedených forem.

Kompletní dodávka softwaru

Ucelená dodávka softwaru dle zadání zákazníka. Tato služba obsahuje všechny z výše uvedených činností.

Subdodávka vybraného modulu

Dílčí dodávka softwaru, který je integrován do většího softwarového díla.

Bodyshop

Pronájem našich specialistů se specifickými znalostmi určité technologie nebo určitých procesů.