Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Na zakázku

Softwarová řešení dle vašeho přání

Principy

Vývoj a implementace softwarových řešení zahrnuje

  1. počáteční analýzu potřeb zákazníka
  2. vypracování kompletního návrhu softwaru
  3. vývoj softwaru
  4. testování softwaru
  5. implementaci a integraci softwaru do prostředí zákazníka

Rozsah služby je možné měnit po dohodě se zákazníkem k jeho maximální spokojenosti. V současné době je možné tuto službu poptávat jednou z níže uvedených forem:

Kompletní dodávka softwaru – ucelená dodávka softwaru dle zadání zákazníka. Tato služba obsahuje všechny z výše uvedených činností

Subdodávka vybraného modulu – dílčí dodávka softwaru, který je integrován do většího softwarového díla

Body shop – pronájem našich specialistů se specifickými znalostmi určité technologie nebo určitých procesů

Více informací v sekci služby.